dopester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dopester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dopester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dopester.

Từ điển Anh Việt

  • dopester

    /'doupstə/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người dự đoán kết quả (của những) biến cố