smoke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smoke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smoke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smoke.

Từ điển Anh Việt

 • smoke

  /smouk/

  * danh từ

  khói

  a column of smoke: cột khói

  to end (go up) in smoke: tan thành mây khói (kế hoạch)

  hơi thuốc

  I must have a smoke: tôi phải rít một hơi thuốc mới được

  (từ lóng) điếu thuốc lá, điếu xì gà

  the big smoke

  (từ lóng) Luân-đôn; thành phố công nghiệp lớn

  from smoke into smother

  từ lỗi này sang tội nọ

  like smoke

  (từ lóng) nhanh chóng, dễ dàng

  no smoke without fire

  (tục ngữ) không có lửa sao có khói

  * nội động từ

  bốc khói, lên khói, toả khói; bốc hơi

  lamp is smoking: đèn bốc khói

  hút thuốc

  to smoke like a chimney: hút như hun khói cả ngày

  * ngoại động từ

  làm ám khói; làm đen; làm có mùi khói

  lamp smokes ceiling: đèn làm đen trần nhà

  the porridge is smoked: cháo có mùi khói

  hun

  to smoke insects: hun sâu bọ

  hút thuốc

  to smoke oneself ill (sick): hút thuốc đến ốm người

  to smoke oneself into calmness: hút thuốc để trấn tĩnh tinh thần

  nhận thấy, cảm thấy; ngờ ngợ (cái gì)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khám phá, phát hiện

  (từ cổ,nghĩa cổ) chế giễu

  put that in your pipe and smoke it

  (xem) pipe

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • smoke

  * kinh tế

  bồ hóng

  bốc khói

  khói

  nướng

  quay

  rán

  xông khói

  * kỹ thuật

  báo động khói

  khói

  nhả khói

  cơ khí & công trình:

  khói (xả ra)

  ô tô:

  khói xả (màu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • smoke

  a cloud of fine particles suspended in a gas

  Synonyms: fume

  a hot vapor containing fine particles of carbon being produced by combustion

  the fire produced a tower of black smoke that could be seen for miles

  Synonyms: smoking

  an indication of some hidden activity

  with all that smoke there must be a fire somewhere

  something with no concrete substance

  his dreams all turned to smoke

  it was just smoke and mirrors

  the act of smoking tobacco or other substances

  he went outside for a smoke

  smoking stinks

  Synonyms: smoking

  inhale and exhale smoke from cigarettes, cigars, pipes

  We never smoked marijuana

  Do you smoke?

  Similar:

  roll of tobacco: tobacco leaves that have been made into a cylinder

  pot: street names for marijuana

  Synonyms: grass, green goddess, dope, weed, gage, sess, sens, skunk, locoweed, Mary Jane

  fastball: (baseball) a pitch thrown with maximum velocity

  he swung late on the fastball

  he showed batters nothing but smoke

  Synonyms: heater, hummer, bullet

  fume: emit a cloud of fine particles

  The chimney was fuming