smoke-dry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smoke-dry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smoke-dry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smoke-dry.

Từ điển Anh Việt

 • smoke-dry

  /'smouk,drai/

  * ngoại động từ

  hun khói, sấy khói

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • smoke-dry

  * kinh tế

  sự xông khói lạnh