smoke gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smoke gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smoke gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smoke gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • smoke gas

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    mặt nạ chống ngạt