bullet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bullet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bullet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bullet.

Từ điển Anh Việt

 • bullet

  /'bulit/

  * danh từ

  đạn (súng trường, súng lục)

  dumdum bullet: đạn đum đum

  (số nhiều) (quân sự), (từ lóng) hạt đậu

 • bullet

  (Tech) viên đạn; dấu chấm to ở đầu hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bullet

  a projectile that is fired from a gun

  Synonyms: slug

  Similar:

  bullet train: a high-speed passenger train

  fastball: (baseball) a pitch thrown with maximum velocity

  he swung late on the fastball

  he showed batters nothing but smoke

  Synonyms: heater, smoke, hummer