bulletin board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bulletin board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bulletin board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bulletin board.

Từ điển Anh Việt

  • bulletin board

    (Tech) bảng công báo

Từ điển Anh Anh - Wordnet