pother nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pother nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pother giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pother.

Từ điển Anh Việt

 • pother

  /'pɔðə/

  * danh từ

  đám khói nghẹt thở, đám bụi nghẹt thở

  tiếng ầm ầm, tiếng inh ỏi

  sự làm rối lên; sự làm nhặng xị lên

  to make a pother about it: làm rối lên; làm nhặng xị lên

  sự biểu lộ quá ồn ào nỗi đau đớn

  * ngoại động từ

  làm bực mình, quấy rầy

  * nội động từ

  cuống quít lên, rối lên, nhặng xị lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pother

  make upset or troubled

  Similar:

  dither: an excited state of agitation

  he was in a dither

  there was a terrible flap about the theft

  Synonyms: fuss, tizzy, flap

  dither: make a fuss; be agitated

  Synonyms: flap