stack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stack.

Từ điển Anh Việt

 • stack

  /stæk/

  * danh từ

  cây rơm, đụn rơm

  Xtec (đơn vị đo gỗ bằng khoảng 3 mét khối)

  đống (than, củi)

  (thông tục) một số lượng lớn, nhiều

  to have stacks of work: có nhiều việc

  (quân sự) cụm súng dựng chụm vào nhau

  ống khói (nhà máy, xe lửa...); đám ống khói (trong nhà máy)

  núi đá cao (ngoài biển khơi Ê-cốt)

  giá sách; (số nhiều) nhà kho sách

  * ngoại động từ

  đánh (rơm, rạ) thành đống; chồng thành đống, chất thành đống

  (hàng không) hướng dẫn bay lượn vòng (trong khi chờ đợi hạ cánh)

  (quân sự) dựng (súng) chụm vào nhau

  to stack the cards

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xếp bài gian lận (để chia đúng cho ai một quân gì)

  (nghĩa bóng) gian lận bố trí trước, bí mật sắp đặt trước để gian lận

 • stack

  chùm, bó, đống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stack

  * kinh tế

  chồng

  đánh chồng

  đánh đống

  đống

  * kỹ thuật

  bó

  bộ nhớ lồng nhau

  chồng

  chùm

  chùng

  đánh đống

  đống

  giá sách

  ngăn xếp

  ống đốt

  ống đứng

  ống thải nước

  ống thông hơi

  ống xả

  xếp chồng

  xếp đống

  xếp thành đống, chồng thành đống

  cơ khí & công trình:

  chồng hòm khuôn

  điện:

  lỏng (dây)

  xây dựng:

  ống đứng hơi

  ống khói

  xếp chồng đống

  điện lạnh:

  ống sưởi

  toán & tin:

  xếp thành chồng

  xếp thành đống

Từ điển Anh Anh - Wordnet