muckle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muckle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muckle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muckle.

Từ điển Anh Việt

 • muckle

  /'mikl/ (muckle) /'mʌkl/

  * danh từ & tính từ

  (Ê-cốt) (từ cổ,nghĩa cổ) nhiều

  many a little (pickle) makes a mickle

  tích tiểu thành đại, kiến tha lâu đầy tổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet