batch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

batch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm batch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của batch.

Từ điển Anh Việt

 • batch

  /bætʃ/

  * danh từ

  mẻ (bánh)

  đợt, chuyển; khoá (học)

  a batch of books from London: một quyển sách từ Luân đôn tới

  of the same batch

  cùng một loạt, cùng một giuộc

 • batch

  (Tech) lô; mẻ, lứa; nhóm

 • batch

  một nhóm, một toán, một mẻ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • batch

  * kinh tế

  lô (hàng)

  loạt (sản xuất)

  mẻ

  mớ

  * kỹ thuật

  chuyến hàng

  công việc theo lô

  đỉnh lò

  đong

  đợt

  hỗn hợp

  khối

  lô hàng

  loạt

  ngâm

  nhào trộn

  nhóm

  mẻ

  mẻ (giấy)

  mẻ liệu

  mẻ trộn

  một mẻ/đợt

  phần mẻ

  sự định lượng

  sự định lượng lô

  sự pha trộn

  tải trọng

  trộn

  dệt may:

  cuộn (vải)

  mẻ ngâm (đay)

  xây dựng:

  định liều lượng

  định mẻ

  mẻ (trộn) định lượng

  một mẻ

  hóa học & vật liệu:

  hỗn hợp nước cái

  cơ khí & công trình:

  mẻ bê tông

  một đợt vận hành

  sự đong

  ô tô:

  một đợt

  một lượt

  toán & tin:

  một mớ

  một nhóm

  một toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet