potato nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potato nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potato giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potato.

Từ điển Anh Việt

 • potato

  /pə'teitou/

  * danh từ, số nhiều potatoes /pə'teitouz/

  khoai tây

  sweet potato: khoai lang

  potatoes and point

  chỉ thấy khoai chẳng thấy thịt

  quite the potato

  (thông tục) được, ổn, chu

  such behaviour is not quite the potato: cách cư xử như thế không ổn

Từ điển Anh Anh - Wordnet