potato pancake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potato pancake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potato pancake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potato pancake.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • potato pancake

    made of grated potato and egg with a little flour

    Synonyms: latke

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).