potatory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potatory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potatory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potatory.

Từ điển Anh Việt

  • potatory

    /'poutətəri/

    * tính từ

    uống được, để uống

    thích uống rượu, nghiện rượu