potato wart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potato wart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potato wart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potato wart.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • potato wart

    fungous disease causing dark warty spongy excrescences in the eyes of potato tubers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).