potato family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potato family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potato family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potato family.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • potato family

    Similar:

    solanaceae: large and economically important family of herbs or shrubs or trees often strongly scented and sometimes narcotic or poisonous; includes the genera Solanum, Atropa, Brugmansia, Capsicum, Datura, Hyoscyamus, Lycopersicon, Nicotiana, Petunia, Physalis, and Solandra

    Synonyms: family Solanaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).