potato-trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potato-trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potato-trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potato-trap.

Từ điển Anh Việt

 • potato-trap

  /pə'teitoubɔks/ (potato-trap) /pə'teitoutræp/

  trap) /pə'teitoutræp/

  * danh từ

  (từ lóng) mồm

  shut your potato-box!: câm cái mồm lại!