potato-crisp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potato-crisp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potato-crisp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potato-crisp.

Từ điển Anh Việt

 • potato-crisp

  * tính từ

  giòn

  quả quyết, mạnh mẽ; sinh động, hoạt bát

  quăn tít, xoăn tít

  mát, làm sảng khoái; làm khoẻ người (không khí)

  diêm dúa, bảnh bao

  * ngoại động từ

  làm giòn, rán giòn (khoai...)

  uốn quăn tít (tóc)

  làm nhăn nheo, làm nhăn (vải)

  * nội động từ

  giòn (khoai rán...)

  xoăn tít (tóc)

  nhăn nheo, nhàu (vải)