murphy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

murphy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm murphy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của murphy.

Từ điển Anh Việt

  • murphy

    /'mə:fi/

    * danh từ

    (từ lóng) khoai tây, khoai lang

    sự đánh lừa (bằng cách gửi một phong bì nói là đầy giấy bạc nhưng toàn giấy lộn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet