spud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spud.

Từ điển Anh Việt

 • spud

  /spʌd/

  * danh từ

  cái thuồng giãy cỏ

  (từ lóng) khoai tây

  * ngoại động từ

  giãy (cỏ dại) bằng thuổng

Từ điển Anh Anh - Wordnet