stump spud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stump spud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stump spud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stump spud.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stump spud

    Similar:

    spud: a sharp hand shovel for digging out roots and weeds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).