germinate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germinate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germinate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germinate.

Từ điển Anh Việt

 • germinate

  /'dʤə:mineit/

  * nội động từ

  nảy mầm

  nảy ra, nảy sinh ra (trong trí)

  * ngoại động từ

  làm mọc mộng, làm nảy mầm

  sinh ra, đẻ ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • germinate

  * kinh tế

  nảy mầm

  * kỹ thuật

  nảy mầm

Từ điển Anh Anh - Wordnet