bumble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bumble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bumble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bumble.

Từ điển Anh Việt

  • bumble

    /'bʌmbl/

    * danh từ

    (như) beadle

    công chức nhỏ vênh vang tự mãn

Từ điển Anh Anh - Wordnet