flub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flub.

Từ điển Anh Việt

  • flub

    * ngoại động từ

    làm lộn xộn

    * nội động từ

    lầm lẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet