bobble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobble.

Từ điển Anh Việt

  • bobble

    * danh từ

    quả cầu bằng len đính trên mũ

Từ điển Anh Anh - Wordnet