boner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boner.

Từ điển Anh Việt

  • boner

    /'bounə/

    * danh từ

    (từ lóng) lầm lỗi; sự sai lầm ngớ ngẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet