grub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grub.

Từ điển Anh Việt

 • grub

  /grʌb/

  * danh từ

  ấu trùng, con giòi

  (từ lóng) thức ăn, đồ nhậu; bữa chén đẫy

  văn sĩ, viết thuê

  người ăn mặc lôi thôi lếch thếch; người bẩn thỉu dơ dáy

  người lang thang kiếm ăn lần hồi; người phải làm việc lần hồi; người phải làm việc vất vả cực nhọc

  (thể dục,thể thao) quả bóng ném sát đất (crikê)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) học sinh học gạo

  * động từ

  xới đất, bới đất

  xới bới (khoai...), nhổ (cổ)

  to grub up potatoes: bới khoai

  to grub up weeds: nhổ cỏ dại

  (grub about) lục tím

  to grub about in the library: lục tìm trong thư viện

  pigs grub about among bushes: lợn rúc tìm ăn trong bờ bụi

  (grub on, along; away) vất vả, khó nhọc

  to grub on (along): đi nặng nề khó nhọc; làm vất vả cực nhọc

  (từ lóng) cho ăn cho uống, cho chén; ăn uống, nhậu nhẹt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grub

  a soft thick wormlike larva of certain beetles and other insects

  search about busily

  Similar:

  chow: informal terms for a meal

  Synonyms: chuck, eats

  mooch: ask for and get free; be a parasite

  Synonyms: bum, cadge, sponge