play nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

play nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm play giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của play.

Từ điển Anh Việt

 • play

  /plei/

  * danh từ

  sự vui chơi, sự nô đùa, sự đùa giỡn; trò chơi, trò đùa

  to be at play: đang chơi, đang nô đùa

  to say something in play: nói chơi (nói đùa) điều gì

  out of mere play: chỉ là chơi, chỉ là đùa

  a play of words: lối chơi chữ; tài dùng chữ

  a play on words: lối chơi chữ, lối nói mập mờ

  child's play: trò chơi trẻ con; (nghĩa bóng) trò hề, việc ngon ơ

  (thể dục,thể thao) sự đấu, sự chơi; trận đấu; cách chơi, lối chơi

  the play began at three o'clock: trận đấu bắt đầu lúc ba giờ

  to win the match by good play: thắng trận đấu nhờ lối chơi hay

  (nghĩa bóng) lối chơi, cách xử sự

  fair play: lối chơi ngay thẳng; (nghĩa bóng) cách xử sự công bình, cách xử sự ngay thẳng

  sự đánh bạc, trò cờ bạc

  to be ruined by play: khánh kiệt vì cờ bạc

  the play runs high: cờ bạc đánh to

  kịch, vở kịch, vở tuồng

  to go to the play: đi xem kịch

  shakespeare's plays: những vở kịch của Sếch-xpia

  sự giỡn, sự lung linh, sự lấp lánh, sự óng ánh, sự nhấp nhô, sự tung tăng

  the play of moonlight on water: ánh trăng lấp lánh trên mặt nước

  play of light: ánh sáng lung linh, ánh sáng lấp lánh

  play of colour: màu sắc óng ánh

  play of the waves: sóng nhấp nhô

  sự hoạt động; phạm vi hoạt động; sự vận dụng, sự sử dụng

  in full play: đang hoạt động mạnh

  to come into play: bắt đầu hoạt động; bắt đầu có hiệu lực

  to bring (call) into play: phát huy

  to give full play to one's imagination: để cho tưởng tượng tự do phiêu diêu, thả hồn theo tưởng tượng

  (kỹ thuật) sự chuyển vận, sự vận hành (của một bộ phận máy); sự xoay chuyển; phạm vi xoay chuyển; cách chạy

  bolts should have a centimeter of play: chốt phải có một khoảng xê dịch một xentimet mới được

  (kỹ thuật) sự jơ, sự long, sự xộc xệch; chỗ jơ, chỗ long, chỗ xộc xệch; khe hở, độ hở

  a play in the wheel: chỗ long ở bánh xe, chỗ jơ ở bánh xe

  sự nghỉ việc (của công nhân lúc đình công)

  * nội động từ

  chơi, nô đùa, đùa giỡn

  to play with children: nô đùa với trẻ con, chơi với trẻ con

  to play with love: đùa với tình yêu

  chơi, đánh (đàn...), thổi (sáo...)...

  to play at cards: chơi bài, đánh bài

  to play at chess: chơi cờ, đánh cờ

  to play on the piano: chơi đàn pianô, đánh đàn pianô

  to play upon words: chơi chi, nói lập lờ

  (thể dục,thể thao) chơi, đánh, đá... (hay, dở...); chơi được (sân, bãi)

  to play well: chơi hay, đánh hay, đá hay...

  the ground plays well today: sân hôm nay chơi tốt

  đánh bạc

  to play high: đánh lớn; đánh những quân bài cao

  đóng trong kịch, tuồng...); biểu diễn

  to play in a film: đóng trong một phim

  to play in Hamles: đóng trong vở Hăm-lét

  nã vào (súng); phun vào (vòi cứu hoả)

  guns begin to play on the walls: súng đạn lớn bắt đầu nã vào những bức tường thành

  fire-engines play on the fire: xe chữa cháy phun vào đám cháy

  giỡn, lung linh, lấp lánh, óng ánh, lóng lánh, chập chờn, nhấp nhô

  smile plays about lips: nụ cười thoáng (giỡn) trên môi

  moonlight plays on water: ánh trăng lấp lánh trên mặt nước

  (nghĩa bóng) xử sự, ăn ở

  to play foul: chơi xấu, chơi ăn gian; (nghĩa bóng) xử sự không ngay thẳng, gian lận

  (kỹ thuật) chạy, chuyển vận, vận hành, xoay dễ dàng... (bộ phận máy)

  nghỉ việc, không làm việc (công nhân đình công)

  * ngoại động từ

  (thể dục,thể thao) chơi, đánh, đá...

  to play football: đá bóng chơi bóng đá

  to play tennis: chơi quần vợt, đánh quần vợt

  to play chess: đánh cờ

  (âm nhạc) chơi, đánh, kéo, thổi...

  to play the piano: chơi pianô, đánh pianô

  to play the violon: kéo viôlông

  to play the flute: thổi sáo

  đánh (một quả bóng), đánh ra (một quân bài); đi (một quân cờ)

  to play the ball into the net: đánh quả bóng vào lưới

  (thể dục,thể thao) thi đấu với, đấu

  to play the best team: đâu với đội hay nhất

  to play a match: đâu một trận

  to play somebody at chess: đánh cờ với ai

  (thể dục,thể thao) chọn (ai) vào chơi...; cho (ai) vào chơi... (trong đội)

  to play someone as goalkeeper: chọn ai làm người giữ gôn

  đóng, đóng vai, diễn (kịch...), biểu diễn (bản nhạc...); giả làm (để đùa chơi)

  to play Hamlet: đóng vai Hăm-lét

  to play a tragedy: diễn một vở kịch

  let's play that we are soldiers: chúng ta giả làm bộ đội chơi nào

  xử sự như là

  to play truant: trốn học

  làm chơi, xỏ chơi (ai, một vố)

  to play a trick upon somebody; to play somebody a trick: xỏ chơi ai một vố

  nả (súng...), chiếu (đèn pha...), phun (nước)

  to play guns on the walls: nã súng lớn vào những bức tường thành

  to play water on the fire: phun nước vào đám cháy

  giật, giật dây câu cho mệt (cá)

  to play a fish: giật giật dây câu cho mệt cá

  to play at

  chơi (cờ, bóng đá, bài...)

  giả làm, làm ra bộ (để đùa chơi)

  to play at soldiers: giả làm bộ đội chơi

  (nghĩa bóng) làm miễn cưỡng, làm tắc trách (việc gì)

  to play in

  cử nhạc đón (khách, khán giả...) vào

  to play off

  làm cho (ai) lộ rõ ở thế bất lợi, làm cho (ai) lộ rõ nhược điểm

  kích (ai... chống lại ai)

  to play off somebody against another: kích ai chống lại lại ai (để có lợi cho mình)

  đánh tráo, đánh lộn sòng (cái gì...)

  to play off something as something else: đánh tráo (đánh lộn sòng) cái gì với cái gì khác

  (thể dục,thể thao) đấu lại để quyết định (một trận đấu hoà...)

  to play on

  lợi dụng

  to play on someone's credulity: lợi dụng lòng cả tin của ai

  (thể dục,thể thao) đánh bóng vào gôn bên mình (crickê)

  to play out

  cử nhạc tiễn đưa

  the orchestra plays the audience out: ban nhạc cử nhạc tiễn đưa khán giả ra về

  to play up

  (+ to) (sân khấu) đóng cốt để làm nổi bật diễn xuất (của một diễn viên khác)

  to play up to someone: đóng cốt để làm nổi bật diễn xuất của ai

  (nghĩa bóng) nịnh, tâng bốc

  trêu chọc (chòng ghẹo) làm (ai) phát cáu

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lợi dụng (cái gì)

  (thể dục,thể thao) chơi tận tình

  to play upon

  to play on to play booty

  (xem) booty

  to play by ear

  đánh đàn mò (nhớ lỏm, không biết nhạc)

  to play one's cards well

  (xem) card

  to play the deuce (devil) with

  phá hoại; làm hỏng bét cả; chơi xỏ một vố

  to play ducks ans drakes with

  (xem) duck

  to play someone false

  (xem) false

  to play fast and loose

  (xem) fast

  to play first (second) fiddle

  (xem) fiddle

  to play the game

  chơi đúng thể lệ quy định

  (nghĩa bóng) chơi ngay thẳng, xử sự ngay thẳng

  to play a good knife and fork

  (xem) knife

  to play bell (the mischief)

  gieo tai hoạ, tàn phá, phá phách

  to play one's hand for all it is worth

  triệt để lợi dụng cơ hội; sử dụng mọi phương tiện, dùng đủ mọi cách

  to play into the hands of somebody

  làm lợi cho ai, làm cho ai hưởng, làm cỗ cho ai ăn

  to play it on somebody

  to play it low on somebody

  (từ lóng) lợi dụng ai một cách ti tiện

  to play the man

  cư xử đúng phẩm cách con người

  to play the market

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đầu cơ chứng khoán

  to play for time

  chơi kéo dài thời gian, làm kế hoãn binh

  cố tranh thủ thời gian

 • play

  (lý thuyết trò chơi) trò chơi, cuộc đấu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • play

  * kinh tế

  chi trả

  đóng

  nộp

  tiền lương

  trả (tiền)

  * kỹ thuật

  cho chạy

  độ lỏng ổ trục

  dung sai

  hành trình chết

  khe hở

  khe hở cạnh

  khoảng chạy chết

  lượng dư

  phạm vi hoạt động

  phát lại

  sự hoạt động

  sự vận dụng

  sự vận hành

  toán & tin:

  cuộc đấu

  sự chuyển vận

  trò chơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • play

  a dramatic work intended for performance by actors on a stage

  he wrote several plays but only one was produced on Broadway

  Synonyms: drama, dramatic play

  a theatrical performance of a drama

  the play lasted two hours

  a preset plan of action in team sports

  the coach drew up the plays for her team

  a state in which action is feasible

  the ball was still in play

  insiders said the company's stock was in play

  utilization or exercise

  the play of the imagination

  activity by children that is guided more by imagination than by fixed rules

  Freud believed in the utility of play to a small child

  Synonyms: child's play

  gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement

  it was all done in play

  their frolic in the surf threatened to become ugly

  Synonyms: frolic, romp, gambol, caper

  the act using a sword (or other weapon) vigorously and skillfully

  Synonyms: swordplay

  participate in games or sport

  We played hockey all afternoon

  play cards

  Pele played for the Brazilian teams in many important matches

  act or have an effect in a specified way or with a specific effect or outcome

  This factor played only a minor part in his decision

  This development played into her hands

  I played no role in your dismissal

  play on an instrument

  The band played all night long

  be at play; be engaged in playful activity; amuse oneself in a way characteristic of children

  The kids were playing outside all day

  I used to play with trucks as a little girl

  replay (as a melody)

  Play it again, Sam

  She played the third movement very beautifully

  Synonyms: spiel

  perform music on (a musical instrument)

  He plays the flute

  Can you play on this old recorder?

  move or seem to move quickly, lightly, or irregularly

  The spotlights played on the politicians

  bet or wager (money)

  He played $20 on the new horse

  She plays the races

  engage in recreational activities rather than work; occupy oneself in a diversion

  On weekends I play

  The students all recreate alike

  Synonyms: recreate

  pretend to be somebody in the framework of a game or playful activity

  Let's play like I am mommy

  Play cowboy and Indians

  emit recorded sound

  The tape was playing for hours

  the stereo was playing Beethoven when I entered

  perform on a certain location

  The prodigy played Carnegie Hall at the age of 16

  She has been playing on Broadway for years

  put (a card or piece) into play during a game, or act strategically as if in a card game

  He is playing his cards close to his chest

  The Democrats still have some cards to play before they will concede the electoral victory

  engage in an activity as if it were a game rather than take it seriously

  They played games on their opponents

  play the stock market

  play with her feelings

  toy with an idea

  Synonyms: toy

  behave in a certain way

  play safe

  play it safe

  play fair

  cause to emit recorded audio or video

  They ran the tapes over and over again

  I'll play you my favorite record

  He never tires of playing that video

  Synonyms: run

  use to one's advantage

  She plays on her clients' emotions

  be received or accepted or interpreted in a specific way

  This speech didn't play well with the American public

  His remarks played to the suspicions of the committee

  cause to move or operate freely within a bounded space

  The engine has a wheel that is playing in a rack

  be performed or presented for public viewing

  What's playing in the local movie theater?

  `Cats' has been playing on Broadway for many years

  discharge or direct or be discharged or directed as if in a continuous stream

  play water from a hose

  The fountains played all day

  make bets

  Play the races

  play the casinos in Trouville

  shoot or hit in a particular manner

  She played a good backhand last night

  use or move

  I had to play my queen

  employ in a game or in a specific position

  They played him on first base

  exhaust by allowing to pull on the line

  play a hooked fish

  Similar:

  maneuver: a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill

  he made a great maneuver

  the runner was out on a play by the shortstop

  Synonyms: manoeuvre

  bid: an attempt to get something

  they made a futile play for power

  he made a bid to gain attention

  playing period: (in games or plays or other performances) the time during which play proceeds

  rain stopped play in the 4th inning

  Synonyms: period of play

  free rein: the removal of constraints

  he gave free rein to his impulses

  they gave full play to the artist's talent

  shimmer: a weak and tremulous light

  the shimmer of colors on iridescent feathers

  the play of light on the water

  fun: verbal wit or mockery (often at another's expense but not to be taken seriously)

  he became a figure of fun

  he said it in sport

  Synonyms: sport

  looseness: movement or space for movement

  there was too much play in the steering wheel

  Antonyms: tightness

  turn: (game) the activity of doing something in an agreed succession

  it is my turn

  it is still my play

  gambling: the act of playing for stakes in the hope of winning (including the payment of a price for a chance to win a prize)

  his gambling cost him a fortune

  there was heavy play at the blackjack table

  Synonyms: gaming

  act: play a role or part

  Gielgud played Hamlet

  She wants to act Lady Macbeth, but she is too young for the role

  She played the servant to her husband's master

  Synonyms: represent

  act: pretend to have certain qualities or state of mind

  He acted the idiot

  She plays deaf when the news are bad

  Synonyms: act as

  toy: manipulate manually or in one's mind or imagination

  She played nervously with her wedding ring

  Don't fiddle with the screws

  He played with the idea of running for the Senate

  Synonyms: fiddle, diddle

  dally: consider not very seriously

  He is trifling with her

  She plays with the thought of moving to Tasmania

  Synonyms: trifle

  dally: behave carelessly or indifferently

  Play about with a young girl's affection

  Synonyms: toy, flirt

  act: perform on a stage or theater

  She acts in this play

  He acted in `Julius Caesar'

  I played in `A Christmas Carol'

  Synonyms: roleplay, playact

  bring: cause to happen or to occur as a consequence

  I cannot work a miracle

  wreak havoc

  bring comments

  play a joke

  The rain brought relief to the drought-stricken area

  Synonyms: work, wreak, make for

  bet: stake on the outcome of an issue

  I bet $100 on that new horse

  She played all her money on the dark horse

  Synonyms: wager

  meet: contend against an opponent in a sport, game, or battle

  Princeton plays Yale this weekend

  Charlie likes to play Mary

  Synonyms: encounter, take on