play-let nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

play-let nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm play-let giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của play-let.

Từ điển Anh Việt

  • play-let

    * danh từ

    vở kịch ngắn