playlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

playlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm playlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của playlet.

Từ điển Anh Việt

  • playlet

    /'pleilit/

    * danh từ

    kịch ngắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • playlet

    a short play