play-boy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

play-boy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm play-boy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của play-boy.

Từ điển Anh Việt

  • play-boy

    /'pleibɔi/

    * danh từ

    kẻ ham vui; người ăn chơi