playgoer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

playgoer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm playgoer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của playgoer.

Từ điển Anh Việt

  • playgoer

    /'plei,gouə/

    * danh từ

    người hay đi xem hát

Từ điển Anh Anh - Wordnet