gambol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gambol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gambol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gambol.

Từ điển Anh Việt

  • gambol

    /'gæmbəl/

    * danh từ, (thường) số nhiều

    sự nhảy nhót, sự nô giỡn

Từ điển Anh Anh - Wordnet