lark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lark.

Từ điển Anh Việt

 • lark

  /lɑ:k/

  * danh từ ((thơ ca) laverock /'lævərək/)

  chim chiền chiện

  to rise with the lark

  dậy sớm

  if the sky fall we shall catch larks

  nếu rủi ra có chuyện không may thì trong đó ắt cũng có cái hay; không hơi đâu mà lo chuyện trời đổ

  * danh từ

  sự vui đùa; trò đùa nghịch, trò bông đùa

  to have a lark: vui đùa

  what a lark!: vui nhỉ!, hay nhỉ!

  * nội động từ

  vui đùa, đùa nghịch, bông đùa

  stop larking about: đừng đùa nghịch nữa

Từ điển Anh Anh - Wordnet