escapade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

escapade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm escapade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của escapade.

Từ điển Anh Việt

 • escapade

  /,eskə'peid/

  * danh từ

  sự lẫn trốn kiềm chế, sự tự do phóng túng

  sự trốn (khỏi nhà tù)

  hành động hoang toàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet