rollick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rollick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rollick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rollick.

Từ điển Anh Việt

 • rollick

  /'rɔlik/

  * danh từ

  sự vui đùa, sự vui đùa ầm ĩ, sự nô giỡn

  * nội động từ

  vui đùa, vui đùa ầm ĩ, nô giỡn

Từ điển Anh Anh - Wordnet