larkspur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

larkspur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm larkspur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của larkspur.

Từ điển Anh Việt

  • larkspur

    /'lɑ:kspə:/

    * danh từ

    cây phi yến, cây la lết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • larkspur

    any of numerous cultivated plants of the genus Delphinium