playboy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

playboy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm playboy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của playboy.

Từ điển Anh Việt

  • playboy

    * danh từ

    kẻ ăn chơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet