play-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

play-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm play-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của play-off.

Từ điển Anh Việt

  • play-off

    /'pleiɔ:f/

    * danh từ

    thể trận đấu lại (sau một trận đấu hoà)