playgroup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

playgroup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm playgroup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của playgroup.

Từ điển Anh Việt

  • playgroup

    * danh từ

    nhóm mẫu giáo (nhóm trẻ dưới tuổi đi học, gặp nhau đều đặn, chơi cùng nhau dưới sự giám sát của người lớn)