play-back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

play-back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm play-back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của play-back.

Từ điển Anh Việt

 • play-back

  * danh từ

  (kỹ thuật) bộ phận phát lại (của máy ghi âm); sự phát lại âm thanh đã thu (dây thu tiếng, đĩa hát...)

  đĩa thu; cuộn dây thu (quay lại nghe lần đầu tiên)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • play-back

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  sự tái tạo lại (việc ghi âm tử)