play-debt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

play-debt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm play-debt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của play-debt.

Từ điển Anh Việt

  • play-debt

    /'pleidet/

    * danh từ

    nợ cờ bạc