play-pen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

play-pen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm play-pen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của play-pen.

Từ điển Anh Việt

  • play-pen

    * danh từ

    xe cũi đẩy (cho em bé)