play-room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

play-room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm play-room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của play-room.

Từ điển Anh Việt

  • play-room

    * danh từ

    phòng (trong một căn nhà) cho trẻ em chơi