turn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turn.

Từ điển Anh Việt

 • turn

  /tə:n/

  * danh từ

  sự quay; vòng quay

  a turn of the wheel: một vòng bánh xe

  vòng cuộn, vòng xoắn (dây thép...)

  sự đổi hướng, sự rẽ; chỗ ngoặt, chỗ rẽ

  the turn of the tide: lúc thuỷ triều thay đổi

  the turn of the road: chỗ ngoặt của con đường

  to take a turn to the right: rẽ về bến phải

  chiều hướng, sự diễn biến

  things are taking a bad turn: sự việc diễn biến xấu

  to take a turn for the better: có chiều hướng tốt lên

  to take a turn for the worse: có chiều hướng xấu đi

  to give another turn to the discussion: đưa cuộc thảo luận sang một chiều hướng khác

  sự thay đổi

  the milk is on the turn: sữa bắt đầu trở, sữa bắt đầu chua

  khuynh hướng, thiên hướng, năng khiếu

  to have a turn for music: có năng khiếu về âm nhạc

  tâm tính, tính khí

  to be of a caustic turn: tính hay châm biếm chua cay

  lần, lượt, phiên

  it is my turn to keep watch: đến phiên tôi gác

  thời gian hoạt động ngắn; chầu

  to take a turn in the garden: dạo chơi một vòng trong vườn

  I'll take a turn at the oars: tôi sẽ đi bơi thuyền một chầu

  dự kiến, ý định, mục đích

  that will save my turn: cái đó sẽ giúp ích cho ý định của tôi

  hành vi, hành động, cách đối đãi

  to do someone a good turn: giúp đỡ ai

  tiết mục

  a short turn: tiết mục ngắn (trong chương trình ca nhạc)

  (số nhiều) sự thấy kinh (của đàn bà)

  (ngành in) chữ sắp ngược (để thế tạm chỗ chữ thiếu)

  (thông tục) sự xúc động; cú, vố

  it gave me quite a turn!: cái đó giáng cho tôi một cú điếng người!

  at every turn

  khắp nơi, mọi chỗ; mọi lúc, luôn luôn

  by turns

  in turn

  turn and turn about

  lần lượt

  he has not done a turn of work for weeks

  hàng tuần nay nó chẳng mó đến việc gì

  the cake is done to a turn

  bánh vừa chín tới

  in the turn of a hand

  chỉ nhoáng một cái, chóng như trở bàn tay

  to have a fine turn of speed

  có thể chạy rất nhanh

  one good turn deserves another

  (tục ngữ) ở hiền gặp lành, làm ơn lại được trả ơn

  out of turn

  lộn xộn, không theo trật tự lần lượt

  to talk out of one's turn

  nói nhiều, nói thừa; nói lung tung

  to take turns about

  theo thứ tự lần lượt

  * ngoại động từ

  quay, xoay, vặn

  to turn a wheel: quay bánh xe

  to turn the key: vặn chìa khoá

  lộn

  to turn a dress: lộn một cái áo

  to turn a bag inside out: lộn cái túi trong ra ngoài

  lật, trở, dở

  to turn a page: dở trang sách

  quay về, hướng về, ngoảnh về

  to turn one's head: quay đầu, ngoảnh đầu

  he turned his eyes on me: nó khoảnh nhìn về phía tôi

  to turn one's mind to other things: hướng ý nghĩ về những điều khác

  quành, đi quanh, đi vòng rẽ, ngoặt

  to turn the flank of the enemy: đi vòng để tránh thọc vào sườn địch

  quá (một tuổi nào đó)

  he has turned fifty: ông ấy đã quá năm mươi tuổi

  tránh; gạt

  to turn a difficulty: tránh sự khó khăn

  to turn a blow: gạt một cú đấm

  dịch; đổi, biến, chuyển

  to turn English into Vietnamese: dịch tiếng Anh sang tiếng Việt

  to turn a house into a hotel: biến một căn nhà thành khách sạn

  làm cho

  you will turn him mad: anh sẽ làm cho hắn phát điên

  làm chua (sữa...)

  hot weather will turn milk: thời tiết nóng làm chua sữa

  làm khó chịu, làm buồn nôn

  such food would turn my stomach: thức ăn như thế này làm cho tôi buồn nôn

  làm say sưa; làm hoa lên; làm điên cuồng

  overwork has turned his brain: làm việc quá sức làm cho đầu óc anh ấy hoa lên

  success has turned his head: thắng lợi làm cho anh ấy say sưa

  tiện

  to turn a table-leg: tiện một cái chân bàn

  sắp xếp, sắp đặt

  * nội động từ

  quay, xoay, xoay tròn

  the wheel turns: bánh xe quay

  to turn on one's heels: quay gót

  lật

  the boat turned upside down: con thuyền bị lật

  quay về, đi về, ngoặt, rẽ, đổi chiều, đổi hướng

  he turned towards me: nó quay (ngoảnh) về phía tôi

  to turn to the left: rẽ về phía tay trái

  the wind has turned: gió đã đổi chiều

  trở nên, trở thành, đổi thành, biến thành

  he has turned proletarian: anh ấy đã trở thành người vô sản

  his face turns pale: mặt anh ấy tái đi

  trở, thành chua

  the milk has turned: sữa chua ra

  buồn nôn, buồn mửa, lợm giọng

  my stomach has turned at the sight of blood: trông thấy máu tôi buồn nôn lên

  quay cuồng, hoa lên (đầu óc)

  my head turns at the thought: nghĩ đến điều đó đầu óc tôi quay cuồng

  his brain has turned with overwork: đầu óc anh ta hoa lên vì làm việc quá sức

  có thể tiện được

  this wood doesn't turn easily: gỗ này không dễ tiện

  to turn about

  quay vòng, xoay vòng

  xoay sang hướng khác; làm cho xoay sang hướng khác

  about turn!: (quân sự) đằng sau quay!

  to turn against

  chống lại, trở nên thù địch với; làm cho chống lại

  to turn away

  đuổi ra, thải (người làm...)

  bỏ đi

  ngoảnh (mặt) đi, quay đi, đưa (mắt) ra chỗ khác

  to turn back

  làm cho quay lại lui trở lại, quay trở lại (người)

  lật (cổ áo...)

  to turn down

  gấp (trang sách); gập xuống; bẻ (cổ áo); lui (bấc đèn); lập úp (chụp đèn...)

  (thông tục) gạt bỏ, bác bỏ (lời đề nghị...)

  đánh hỏng (một thí sinh)

  to turn in

  gấp vào (mép bìa...); gập lại, thu lại

  xoay vào

  his toes turn in: ngón chân nó xoay vào

  trả lại, nộp lại

  (thông tục) đi ngủ

  to turn into

  trở thành, đổi thành

  he has turned intoa miser: nó trở thành một thằng bủn xỉn

  to turn off

  khoá, tắt, cắt (đèn, rađiô, điện, nước...)

  đuổi ra, thải (người làm)

  (từ lóng) cho cưới

  (từ lóng) treo cổ (người có tội...)

  ngoặt, rẽ đi hướng khác

  to turn on

  bật, vặn, mở (đèn, rađiô, điện, nước...)

  tuỳ thuộc vào

  everything turns on today's weather: mọi việc đều còn tuỳ thuộc vào thời tiết hôm nay

  chống lại, trở thành thù địch với

  to turn out

  đuổi ra, thải (người làm)

  sản xuất ra (hàng hoá)

  dốc ra (túi)

  đưa ra đồng (trâu, bò...)

  gọi ra

  xoay ra

  his toes turn out: ngón chân nó xoay ra ngoài

  (quân sự) tập hợp (để nhận công tác)

  (thể dục,thể thao) chơi cho

  he turns out for Racing: nó chơi cho đội Ra-xinh

  (thông tục) ngủ dậy, trở dậy

  đình công

  hoá ra, thành ra

  it turned out to be true: câu chuyện thế mà hoá ra thật

  he turned out to be a liar: hoá ra nó là một thằng nói dối

  to turn over

  lật, dở

  giao, chuyển giao

  he has turned the business over to his friend: anh ấy giao công việc kinh doanh cho người bạn

  doanh thu, mua ra bán vào

  they turned over 1,000,000d last week: tuần trước họ mua ra bán vào đến một triệu đồng

  đắn đo, cân nhắc, lật đi lật lại (một vấn đề)

  I have turned the question over more than one: tôi đã lật đi lật lại vấn đề

  to turn up

  lật lên; xắn, vén (tay áo...)

  xới (đất...)

  (thông tục) làm lộn mửa, làm buồn nôn

  the smell nearly turned me up: cái mùi ấy làm tôi suýt lộn mửa

  lật, lật ngược, hếch lên

  his nose turned up: mũi nó hếch lên

  xảy ra, đến, xuất hiện

  at what time did he turn up?: nó đến lúc nào?

  he was always expecting something to turn up: hắn ta luôn luôn mong đợi có một việc gì xảy ra

  he turns up like a bad penny: (nghĩa bóng) hắn ta cứ vác cái bộ mặt đến luôn

  to turn upon

  (như) to turn on

  to turn the edge of a knife

  làm cùn lưỡi dao

  to turn the edge of a remark

  làm cho lời phê bình đỡ gay gắt; nhẹ lời đi

  to turn something to account

  (xem) account

  to turn the scale (balance)

  làm lệch cán cân

  (nghĩa bóng) quyết định cách giải quyết vấn đề

  to turn a bullet

  chống lại được đạn, đạn bắn không thủng

  to turn on the waterworks

  (xem) waterworks

  to turn up one's nose at

  (xem) nose

  to turn up one's toes

  (xem) toe

 • turn

  quay, mở, vặn; trở thành t. about lật (quay 180

  0 ); t. of đóng, ngắt; t.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • turn

  the act of changing or reversing the direction of the course

  he took a turn to the right

  Synonyms: turning

  (game) the activity of doing something in an agreed succession

  it is my turn

  it is still my play

  Synonyms: play

  an unforeseen development

  events suddenly took an awkward turn

  Synonyms: turn of events, twist

  the act of turning away or in the opposite direction

  he made an abrupt turn away from her

  (sports) a division during which one team is on the offensive

  Synonyms: bout, round

  a favor for someone

  he did me a good turn

  Synonyms: good turn

  taking a short walk out and back

  we took a turn in the park

  change orientation or direction, also in the abstract sense

  Turn towards me

  The mugger turned and fled before I could see his face

  She turned from herself and learned to listen to others' needs

  cause to move around or rotate

  turn a key

  turn your palm this way

  pass to the other side of

  turn the corner

  move around the obstacle

  Synonyms: move around

  pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become

  The weather turned nasty

  She grew angry

  Synonyms: grow

  let (something) fall or spill from a container

  turn the flour onto a plate

  Synonyms: release

  move around an axis or a center

  The wheels are turning

  cause to move around a center so as to show another side of

  turn a page of a book

  Synonyms: turn over

  to send or let go

  They turned away the crowd at the gate of the governor's mansion

  shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel

  turn the legs of the table

  turn the clay on the wheel

  change color

  In Vermont, the leaves turn early

  cause to change or turn into something different; assume new characteristics

  The princess turned the frog into a prince by kissing him

  The alchemists tried to turn lead into gold

  accomplish by rotating

  turn a somersault

  turn cartwheels

  get by buying and selling

  the company turned a good profit after a year

  cause to move along an axis or into a new direction

  turn your face to the wall

  turn the car around

  turn your dance partner around

  channel one's attention, interest, thought, or attention toward or away from something

  The pedophile turned to boys for satisfaction

  people turn to mysticism at the turn of a millennium

  alter the functioning or setting of

  turn the dial to 10

  turn the heat down

  direct at someone

  She turned a smile on me

  They turned their flashlights on the car

  become officially one year older

  She is turning 50 this year

  Similar:

  bend: a circular segment of a curve

  a bend in the road

  a crook in the path

  Synonyms: crook, twist

  turning: a movement in a new direction

  the turning of the wind

  twist: turning or twisting around (in place)

  with a quick twist of his head he surveyed the room

  go: a time for working (after which you will be relieved by someone else)

  it's my go

  a spell of work

  Synonyms: spell, tour

  act: a short theatrical performance that is part of a longer program

  he did his act three times every evening

  she had a catchy little routine

  it was one of the best numbers he ever did

  Synonyms: routine, number, bit

  change state: undergo a transformation or a change of position or action

  We turned from Socialism to Capitalism

  The people turned against the President when he stole the election

  become: undergo a change or development

  The water turned into ice

  Her former friend became her worst enemy

  He turned traitor

  change by reversal: change to the contrary

  The trend was reversed

  the tides turned against him

  public opinion turned when it was revealed that the president had an affair with a White House intern

  Synonyms: reverse

  plow: to break and turn over earth especially with a plow

  Farmer Jones plowed his east field last week

  turn the earth in the Spring

  Synonyms: plough

  twist: twist suddenly so as to sprain

  wrench one's ankle

  The wrestler twisted his shoulder

  the hikers sprained their ankles when they fell

  I turned my ankle and couldn't walk for several days

  Synonyms: sprain, wrench, wrick, rick

  flex: cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form

  bend the rod

  twist the dough into a braid

  the strong man could turn an iron bar

  Synonyms: bend, deform, twist

  Antonyms: unbend

  call on: have recourse to or make an appeal or request for help or information to

  She called on her Representative to help her

  She turned to her relatives for help

  sour: go sour or spoil

  The milk has soured

  The wine worked

  The cream has turned--we have to throw it out

  Synonyms: ferment, work