turncoat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turncoat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turncoat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turncoat.

Từ điển Anh Việt

  • turncoat

    /'tə:nkout/

    * danh từ

    kẻ phản bội, kẻ phản đảng

Từ điển Anh Anh - Wordnet