turn-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turn-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turn-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turn-up.

Từ điển Anh Việt

 • turn-up

  /'tə:n'ʌp/

  * danh từ

  cổ (áo); vành (mũ); gấu (quần...)

  lá bài bắt cái

  (thông tục) sự náo loạn, sự rối loạn; sự ẩu đả