turnpenny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turnpenny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turnpenny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turnpenny.

Từ điển Anh Việt

  • turnpenny

    * danh từ

    người bủn xỉn