call on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • call on

  * kinh tế

  ghé thăm

  yêu cầu (làm gì)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • call on

  have recourse to or make an appeal or request for help or information to

  She called on her Representative to help her

  She turned to her relatives for help

  Synonyms: turn