callout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callout.

Từ điển Anh Việt

  • callout

    ô gọi