callan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callan.

Từ điển Anh Việt

  • callan

    * danh từ

    người thiếu niên, người trẻ tuổi